Dawne opowieści o Adamowie “Życie jest podróżą, która zawsze prowadzi do domu”

Dwie Panie pamiętające dawne czasy (Maria Strzelecka i Stanisława Sobecka – 93 lata) opowiadają o tradycjach związanych zarówno z codziennym życiem jak i Świętami Wielkanocnymi czy Bożym Narodzeniem. W drugiej części filmu, Pani Stanisława częściowo mówi gwarą świętokrzyską. Obie Panie związane są z Kołem Gospodyń Wiejskich w Adamowie. Pani Stanisławie towarzyszy Danuta Major – prezes KGW.
Film wykonany w ramach projektu “Życie to podróż, która zawsze prowadzi do domu” realizowanego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.