Kultura dostępna 2023-“Z teatrem na TY”

“Z teatrem na TY” to projekt skierowany dla dzieci w wieku 10-12 lat, uczniów szkoły podstawowej. Celem zadania jest edukacja teatralna dzieci poprzez żywy kontakt z teatrem oraz bezpośrednie zaangażowanie w sztukę teatralną. Celem zadania jest podniesienie edukacji kulturalnej poprzez bezpośredni kontakt z kultura teatralną i spektaklem. Uczniowie będą mieli za zadanie przygotowanie oraz wystawienie sztuki teatralnej na podstawie wybranej legendy z terenu gminy Brody. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotują scenariusz, lalki oraz scenografię pod okiem instruktora. Da to możliwość spontanicznej zabawy, rozwijania myślenia, pamięci, odwagi, śmiałości. Mali aktorzy będą uczyć się wyraźnej wymowy, uczestniczyć w różnych formach scenicznych : zabawach naśladowczych z elementami dramy, pantomimy, inscenizowanych wierszach i piosenkach, naśladowaniu wybranej postaci z legendy. Uczniowie biorący udział w projekcie wyjadą na przedstawienie teatralne do teatru “Kubuś” w Kielcach oraz wezmą udział w warsztatach poprowadzonych przez aktora Teatru Lalki i Aktora “Kubuś”. Efektem końcowym będzie wystawienie sztuki teatru lalki dla uczniów oraz mieszkańców gminy Brody.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego