Matecznik Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “Mazowsze”

Film o zespole siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “Mazowsze” jest częścią projektu „W Bystrej Wodzie FAJNIE JEST! – spotkania z e-kulturą” realizowanego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycja. Koncepcją projektu „W Bystrej Wodzie FAJNIE JEST! – spotkania z e-kulturą” jest wzmocnienie tożsamości kulturowej najmłodszych mieszkańców gminy Brody poprzez e-warsztaty taneczne, wokalne, kulinarne, oraz warsztaty z poznania strojów ludowego z regionu świętokrzyskiego, oraz krakowskiego.

Dzieci będą mogli nauczyć się ludowych kołysanek, poznać tajniki śpiewu świętokrzyskiego oraz smaki kuchni ludowej z regionu świętokrzyskiego, poznać gwarę i jej się nauczyć.

Koncepcją projektu „W Bystrej Wodzie FAJNIE JEST! – spotkania z e-kulturą” jest wzmocnienie tożsamości kulturowej najmłodszych mieszkańców naszej Gminy poprzez e-warsztaty taneczne, wokalne, kulinarne, oraz warsztaty z poznania strojów ludowego z regionu świętokrzyskiego, oraz krakowskiego -jednym z elementów tego warsztatu będzie stworzenie pod okiem specjalisty krawca miniatury stroju świętokrzyskiego i krakowskiego. Rezultatem realizacji tego projektu będzie zdobycie wiedzy o kulturze ludowej oraz pogłębienie poczucia przynależności do wspólnoty ludzi ukształtowanych przez te same obyczaje i tradycje. Wszyscy uczestnicy warsztatów jako podsumowanie ich spotkają się online z choreografami Zespołu Mazowsze, poznają tajniki układów oraz tajemnice sukcesu kultury ludowej. W ramach realizacji zadania powstanie układ taneczny z regionu krakowskiego, powstanie specjalnie dedykowana platforma internetowa prezentująca kulturę ludową regionu świętokrzyskiego zawierająca filimiki z gwarą świętokrzyską, z układami tanecznymi, przyśpiewakami oraz kuchnią ludową.