Świętokrzyski strój ludowy – męski. Opowiada Szczepan Królikowski

Film o tradycyjnym świętokrzyskim stroju ludowym męskim. Film zrealizowany w ramach projektu „W Bystrej Wodzie FAJNIE JEST! – spotkania z e-kulturą” realizowanego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycja. Filmowy wykład prowadzi Szczepan Królikowski. Tytuł magistra sztuki zdobył na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale pedagogicznym i artystycznym w zakresie sztuki muzycznej. Zdobył specjalność – śpiew estradowy oraz muzyka kościelna. Ukończył czteroletnie studium organistowskie w Tarnowie. Dyplomowany instruktor tańca ludowego. Autor korzystał z książek: Witalina i Michał Pastuchowie opr. Aleksandra Szyrmiak-Bogucka „Pieśni ludu krakowskiego, Krakowiacy wschodni”, Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2007 r.; Małgorzata Imiołek „Stroje ludowe Kielecczyzny”, Muzeum Wsi Kieleckiej 2012 r.; Aleksandra Jacher-Tyszkowa „Atlas polskich strojów ludowych, strój kielecki”, Wrocław 1977, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego Szczepana Królikowskiego.