Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

Zakup dziewięcioosobowego samochodu typu bus do przewozu artystów amatorów na co dzień działających w Centrum Kultury. W ramach zadania zakupiono samochód marki OPEL VIVARO 9 osobowy. Wartość zakupy 87.500 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 70.000 zł, zaś 17.500 zł to wkład własny.